Strategie

Wanneer u een beslissing neemt, doet u dat het liefst met zo min mogelijk onzekerheid. Een goede analyse en voorbereiding is daarom uitermate belangrijk.U wilt niet een van de bedrijven zijn die het niet redden. Succesvolle organisaties hebben niet alleen hun eigen ambitie scherp, maar weten ook hoe hun omgeving er in de toekomst uitziet. Hiermee creëren zij een voorsprong waarmee ze ook in de toekomst succesvol kunnen blijven.

Bedrijfsanalyse

Mijn ondersteuning start met een analyse van de actuele situatie van uw bedrijf. Alle sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen die op uw bedrijf van invloed zijn worden onder de loep genomen. Op grond daarvan kunnen strategische opties worden geformuleerd en een goede afweging worden gemaakt welke optie voor u de beste is, rekeninghoudend met uw stakeholders en financiele positie. Wanneer de nieuwe strategie helder is, maak ik de gevolgen van uw huidige en nieuwe strategie voor de omzet, kosten en winst inzichtelijk, inclusief gedetailleerde financiële prognoses. Dit zijn prognoses, die u een betrouwbaar vertrekpunt bieden bij uw besluitvorming. Prognoses waar u op terug kunt vallen, wanneer u de werkelijke ontwikkelingen wilt vergelijken met uw verwachtingen.

Solide bedrijfsvoering en meer grip

U legt hiermee de basis voor een solide bedrijfsvoering en verstevigt u de grip op uw bedrijf. U kunt banken of andere financiers eenvoudig inzicht bieden in de ontwikkelingen binnen uw bedrijf en daarmee versterkt u het vertrouwen van uw bestaande en/of nieuwe financiers.

Complete en begrijpelijke prognoses

Het aanscherpen van uw strategie en het opstellen van een begroting en implementatieplan is een tijdsintensieve en complexe klus. Ik kan u complete en begrijpelijke strategiedocumenten en financiële prognoses bieden waar u ook daadwerkelijk iets aan hebt.